Penyimpanan Data

Pengertian Teknologi Perhatikan beberapa gambar berikut! Gambar 2: Memotong sayuran dengan pisau Gambar 3: Mengendarai sepeda Gambar 4: Komunikasi menggunakan telefon Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan…

Continue ReadingPenyimpanan Data