Azas Black

Asas Black adalah suatu prinsip dalam termo dinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Bunyi Asas Black adalah sebagai berikut: ‚ÄúPada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya…

Continue ReadingAzas Black